Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2020

lanuch
1287 bf24 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMigotliwa Migotliwa
lanuch
lanuch
Warto było cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jakTwoje.
Reposted fromteatrlalek teatrlalek viadotkliwie dotkliwie
lanuch
Co Cie nie zabije to przeważnie zrobi z Ciebie skurwysyna jakich mało.
— przeczucie.
Reposted fromnemomen001 nemomen001 viadivi divi
lanuch
3594 8b50 500
peruka
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viadivi divi
lanuch
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viadivi divi
lanuch
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viadivi divi

February 16 2020

lanuch
3743 a99a 500
Reposted fromteijakool teijakool viadivi divi
lanuch
6605 6e12 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viadivi divi
lanuch
2924 7bba 500
Reposted fromfungi fungi viadivi divi

February 05 2020

lanuch
5469 6d16
Reposted fromEtnigos Etnigos
lanuch
5586 e0e9
Reposted fromEtnigos Etnigos
lanuch
5615 9ddb 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

February 04 2020

lanuch
Są dwa rodzaje ludzi - ci, z którymi chcesz się napić i ci przez których musisz się napić.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadivi divi
lanuch
9052 9b62 500
Reposted fromcogitavi cogitavi viadivi divi
lanuch
8067 db06 500
Reposted frommoonster moonster viadivi divi
lanuch
0314 8e14 500
Reposted fromkarahippie karahippie viadivi divi
lanuch
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
lanuch
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadobby dobby
lanuch
 
Reposted fromweightless weightless viadotkliwie dotkliwie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl