Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

lanuch
Chcieć to najgorsza rzecz, jaką można chcieć. Chcieć znaczy wymyślać odległości. 
— Edward Stachura; Fabula Rasa
Reposted fromnewnightmare newnightmare viafreeway freeway
lanuch
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromlovvie lovvie
lanuch
2363 42a9 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015

January 15 2020

lanuch
Ludzie z depresją po cichutku z naszych oczu znikają. Najpierw nie odbierają naszych telefonów, a potem zupełnie niezauważenie rozpływają się w niebycie.
— prof. Łukasz Święcicki, psychiatra
Reposted fromkyte kyte viadivi divi

January 14 2020

lanuch
0749 c0ec
Reposted fromEtnigos Etnigos
lanuch
lanuch
2425 6bec 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanotherwaytodie anotherwaytodie
lanuch
8894 9435 500
Reposted frompiehus piehus viaanotherwaytodie anotherwaytodie
lanuch
last forest light
lanuch
0904 f61e 500
Reposted fromnutt nutt
lanuch
0905 15d9 500
Reposted fromnutt nutt
lanuch
Uczucia są jak kawałek ciasta; na początku super, ale jak zjesz za dużo, to cię zemdli.
— Whitney Barbetti - Dziesięć poniżej zera.
Reposted fromnutt nutt
lanuch
0922 0eb5 500
Reposted fromnutt nutt
lanuch
lanuch
lanuch
9884 260d 500
Reposted frompiehus piehus viawishyouwerehere wishyouwerehere
lanuch
1386 145e 500
Reposted fromnutt nutt viawishyouwerehere wishyouwerehere
8480 389a
lanuch
Jeżeli można było zrobić penicylinę ze spleśniałego chleba, z pewnością da się coś z Ciebie zrobić.
— Muhammad Ali
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl