Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2019

lanuch
lanuch
2392 afb7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
lanuch
2428 d7d7 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
lanuch
2437 b0e5 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
lanuch
2448 48ae 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

November 03 2019

lanuch

Nie pozwól nikomu na stanie w progu do Twojego serca i zastanawianie się, w którą stronę ruszyć. Albo jesteś dla niego ważna, albo nie. Albo jest przekonany, że chce być z Tobą, albo nie. Ma dać Ci pewność, a nie robić pieprzony bałagan w głowie.

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaanotherwaytodie anotherwaytodie
lanuch
1577 8bd3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaanotherwaytodie anotherwaytodie
lanuch
Nikt z nas nie opuści tego świata żywy, więc, proszę, przestań się obciążać zbyt wieloma myślami i zakazami. Jedz pyszne jedzenie. Biegaj w słońcu. Skacz do morza. Mów prawdę, która kryje się w twoim sercu. Pozwól sobie być głupi. Bądź przyjacielski. Bądź zabawny. Nie ma czasu na nic innego!
— Keanu Reeves
lanuch
lanuch
5495 0ac1 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
lanuch
3717 fba9
lanuch
5554 5af5 500
Reposted fromipo ipo viaanotherwaytodie anotherwaytodie

October 31 2019

lanuch
2682 9ff5 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viadivi divi

October 29 2019

lanuch
Nie bójcie się marzeń, bo one naprawdę się czasem spełniają.
— prof. Wojciech Nowak, rektor UJ
lanuch
:3  :3  :3  :3
via
Reposted fromhairinmy hairinmy viadotkliwie dotkliwie
lanuch
lanuch
8148 5c28 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabamboocha bamboocha
lanuch
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viabamboocha bamboocha
lanuch
8134 13d1 500
Reposted from2017 2017 viabamboocha bamboocha
lanuch
9359 2f67 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl