Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2019

lanuch
7829 a4c3
Reposted fromkarahippie karahippie viadotkliwie dotkliwie
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaMonachomachia Monachomachia
lanuch
0141 28ed
Reposted fromcats cats viabamboocha bamboocha
lanuch
1162 add1
Reposted fromsavatage savatage viabamboocha bamboocha
lanuch
8426 3cf2 500
Reposted fromyannim yannim viadotkliwie dotkliwie
lanuch
2507 4be4
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaparamour paramour
lanuch
lanuch
0161 1b92 500
lanuch
Zrób sobie przysługę i naucz się odchodzić. Gdy łącząca Cię z kimś więź słabnie, naucz się, jak odpuszczać. Kiedy jakaś osoba zaczyna Cię źle traktować, naucz się po prostu iść dalej... Do czegoś i kogoś znacznie lepszego. Nie marnuj swojej energii, próbując wymusić coś, co nigdy się nie zdarzy. Ponieważ prawdą jest, że na każdą osobę, która Cię nie docenia, przypada jeszcze więcej ludzi, którzy tylko czekają, by Cię pokochać, tylko lepiej.
— Reyna Biddy
2081 7997

May 29 2019

lanuch
7595 fcc5
lanuch
9783 149e 500
Reposted fromsavatage savatage viabamboocha bamboocha
lanuch
9063 98d1
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
lanuch
9043 3485 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
lanuch
4815 d615
lanuch
5017 5a8b 500
Reposted fromsavatage savatage viawishyouwerehere wishyouwerehere

May 27 2019

lanuch
“Czasami odpuszczenie sobie pewnych rzeczy jest aktem dużo większej siły niż dalsze trwanie przy nich i bronienie ich.”
— Eckhart Tolle
Reposted fromavooid avooid viaantamariel antamariel
lanuch
6312 3c97
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viabamboocha bamboocha
0136 45f8 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl