Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 09 2019

lanuch
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialadymartini ladymartini
lanuch
8496 2191 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaRedPenny RedPenny
lanuch
6337 b9fc 500
Reposted fromyourhabit yourhabit viapareidolie pareidolie
lanuch
9719 99d1 500
lanuch
lanuch
4839 ed6a 500
Reposted fromoll oll viaalittlepieceofheaven alittlepieceofheaven
lanuch
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
lanuch

Jedna chwila może zmienić całe życie. Najgorsze jest to, że człowiek nigdy się jej nie spodziewa. Budzi się jak zwykle rano i nie wie, że to właśnie dziś. Dziś wszystko zacznie biec w innym kierunku, niezależnie od woli zainteresowanego.

— Alicja Sinicka
Reposted frommercurygirl mercurygirl viaparamour paramour

May 08 2019

lanuch
3824 fc9f
Reposted fromasxhin asxhin viawishyouwerehere wishyouwerehere
lanuch
Zignoruj oczekiwania innych. To przez to nie wiesz, gdzie iść. 
Reposted fromzoi zoi vianutt nutt
lanuch
4129 2a58 500
Reposted fromdippi dippi vianutt nutt
lanuch
Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.
— Remigiusz Mróz - "Testament"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt
lanuch
Ludzie zwykle odkładają najważniejsze słowa na później, a ich bliscy odnajdują je w pośmiertnych listach.
— Markus Zusak - "Złodziejka książek"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianutt nutt

May 01 2019

lanuch
1297 5b33
Reposted fromeditta editta viabamboocha bamboocha
lanuch
Reposted fromFlau Flau viadivi divi
lanuch
2095 e130 500
Reposted frompunisher punisher viadivi divi
lanuch
3059 a939 500
Reposted fromKrzychulec Krzychulec viadivi divi
lanuch
6759 6e53
Did I win?
Reposted fromkopytq kopytq viadivi divi
lanuch
‘I’ve had a bad week.’
‘What has happened?’
‘Nothing’s happened. I’ve had a bad week in my head, is all.
— Nick Hornby
Reposted fromweightless weightless vianutt nutt
lanuch
4092 c99b 500
Reposted fromgarazowka garazowka vianutt nutt
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl