Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

lanuch
5165 4323 500
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianutt nutt
2024 19f1 500
Reposted frombrumous brumous vianutt nutt
lanuch
2400 a931 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadotkliwie dotkliwie
lanuch
Reposted frommangoe mangoe viadotkliwie dotkliwie
lanuch
Bądź przywódcą. Pamiętaj, że tylko pierwszy pies w zaprzęgu ma dobry widok.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromlovvie lovvie viadotkliwie dotkliwie

May 24 2019

5615 cbe8
Reposted fromfuckblack fuckblack vianutt nutt

May 23 2019

lanuch
0740 6aed 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf vianutt nutt
lanuch
9856 bd90 500
Reposted fromsoftboi softboi vianutt nutt
lanuch
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding

May 19 2019

0329 91a2 500
Reposted fromerial erial viawishyouwerehere wishyouwerehere
lanuch
2877 792d 500
Tatry
Reposted frombarszczowa barszczowa viadotkliwie dotkliwie

May 13 2019

lanuch
 Bardzo smutne jest takie życie, kiedy się ciągle do siebie samej strzela.
— A. Dąbrowska
Reposted fromtysiace-mysli tysiace-mysli vianutt nutt
lanuch
Opowiedziałem setki żartów i anegdot, rozbawiałem ludzi do łez, kiedy tak naprawdę chciało mi się płakać. Zawsze dławił mnie smutek, nieważne, jak głośno bym się śmiał.
— Tomasz Mazur, „Fiasko. Podręcznik nieudanej egzystencji”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianutt nutt
lanuch
1921 cd0f
let me pet you
Reposted fromcarmenluna carmenluna vianutt nutt
lanuch
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vianutt nutt
lanuch
3458 4f39 500
Cyniczny romantyzm 
Reposted fromhormeza hormeza vianutt nutt

May 09 2019

lanuch
1361 88c2 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viasofias sofias
lanuch
0223 1220
Reposted frompunisher punisher viaNaitlisz Naitlisz
lanuch
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
lanuch
0391 7db1 500
Reposted fromoll oll viaRedPenny RedPenny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl